Tầng 1

Bỉm, Tã giấy, Khăn ướt

Tầng 2

Đồ Chơi

Tầng 3

Sữa, bột, thực phẩm

Tầng 5

Mỹ Phẩm

Tầng 8

Đồ cho bé ra ngoài